.

.

این وبلاگ توسط یک معلم اداره می شود

طبقه بندی موضوعی

پربیننده ترین مطالب

نویسندگان

پیوندها

بسم الله
یک معلم ...
بوده ؟ یا هست ؟ یا خواهد بود ...
البته از اول این گونه نبوده ... دست تقدیر اورا به این وادی کشاند و اکنون خادمی است در عرصه فعالیت های دانش آموزی ...
بسیجی بوده و هستم ... در انجمن اسلامی دانش آموزی هم خدمت کرده ام ولی انگ هیچ جریان مستقر در حسینیه و یا شهرداری و یا ... به من نمی چسبد ... به هر اسمی که کار کنم از مسجد و بسیج جدا نخواهم شد ...